Şimdi Avukatların Örgütlü Mücadele Zamanıdır!

Siyasal İktidarın Avukatlık Mesleğine Müdahalesi Kabul Edilemez

Şimdi Avukatların Örgütlü Mücadele Zamanıdır

 

 

Türkiye’ye fotoğraftaki ayıbı yaşatan siyasal iktidar, otoriterleşen her iktidar gibi toplumu açık ya da örtülü şekilde tehdit eden politikalar izlemekte ve toplumun örgütlü güçlerini denetim altına almaya çalışmaktadır. Bu çerçevede iktidarın hedef olarak meslek kuruluşlarını, özel olarak da baroları seçtiği anlaşılmaktadır.   

Mevcut iktidarın Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapma amacının, baroların genel olarak muhalif bir duruş sergilemelerinden ve insan hakları, bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma hakkı gibi toplumsal konularda gösterdikleri duyarlılıktan kaynaklandığı bilinmektedir. Bu nedenle, hukuk ve demokrasi konusunda olumsuz sicili oldukça kabarık olan siyasal iktidardan, baroları daha demokratik, daha katılımcı bir yapıya kavuşturacak, adaleti, hukukun üstünlüğünü ve adil yargılanmayı sağlayacak yasa değişikliği yapacağını ummak naiflik olacaktır. 

Baro başkanlarının yürüyüşünün ve Ankara’ya girmesinin engellenmesiyle Türkiye’ye yukarıdaki fotoğrafta ortaya çıkan tablonun yaşatılması, Avukatlık Kanunu’nda yapılacak değişikliklere ilişkin iktidar ile müzakere yapılacak demokratik bir ortamın olmadığını açıkça göstermiştir. 

Siyasi iktidar, avukatlara ve onların meslek örgütlerine rağmen bu değişikliği yapmak istemektedir. Buna karşın, Türkiye Barolar Birliği ve 80 baronun; “hazırlanmakta olan taslağı geri çekin birlikte yapalım” önerisi, mevcut siyasal iktidarın açığa çıkan niyeti karşısında artık hiçbir şekilde dillendirilemez niteliktedir. İktidarın, muhalefet partileri ile dahi ayrıntılara girmeden görüşme yapması, yapacağı “kötü niyetli yasa” için meşruiyet arama çabasıdır. Baroların bu amaca alet olmamaları gerekmektedir.

İçinde bulunduğumuz dönem müzakere değil, mücadele dönemidir. Bu mücadele, sadece baro başkanları ile değil, bu değişikliğin asıl muhatabı olan avukatlarla birlikte yürütülmelidir. Baro yönetimleri tarafından, bireysel eylemler yapma yerine, avukatları içine katan, avukatların kitleselliğinden güç alan eylemler planlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Bunun sağlanması için de öncelikle avukatların süreç hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle bir an önce;

•TBB Genel Kurulu ivedilikle toplanmalı

•Eylemler, teknolojik imkanlar kullanılarak avukatların karar sürecine katılmasıyla belirlenmeli

•Bu eylemlerde avukatların örgütlü gücü ortaya koyulmalıdır.

 

Avukat Hareketi 

26.6.2020

 
 

 

 

 

 

 

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNE DAİR
SALGININ GÖLGESİNDE GEÇEN İKİNCİ 1 MAYIS!
AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLAYAMIYORUZ!
AVUKATLAR `MUHBİR` DEĞİLDİR!
İSTANBUL BAROSU GENEL KURULUNA KATILIM ÇAĞRISI
ÇAĞRIMIZDIR! Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu Olağanüstü Olarak Toplanmalıdır!
MESLEKTAŞLARIMIZA VE KAMUOYUNA
KÖTÜ NİYETLİ YASA
Şimdi Avukatların Örgütlü Mücadele Zamanıdır!
SAVUNMA DURDURULAMAZ!
Barolara ve Avukatlık Mesleğine Müdahaleye Yönelik Saldırıları Kabul Etmiyoruz!
KUTLU OLSUN!
Yargıçlar Ayşe Sarısu Pehlivan ve Orhan Gazi Ertekin Yalnız Değildir!
YANINIZDAYIZ!
YANINIZDAYIZ!
İnsan Haklarını Her Koşulda Savunan Baroların Yanındayız
YAŞASIN 1 MAYIS!
23 Nisan Kutlu Olsun
24 Ocak Tehlike Altındaki Avukatlar Günü Nedeniyle Kamuoyuna Duyuru
2020 umutların gerçekleşeceği bir mücadele yılı olacak
Tahir Elçi’yi saygıyla anıyoruz
Barolara Çağrı
10 Kasım
Yargıçları memurlaştıran politikalara son verilmelidir!
Meslektaşımız Tuğçe Çetin’in maruz kaldığı taciz ve saldırıyı kınıyoruz!
19 Mayıs Kutlu Olsun!
Yaşasın 1 Mayıs!
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
CHP Genel Başkanı’na yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı kınıyoruz
Pervasızlıkta sınır yok!
5 Nisan 2019 Avukatlar Günü kutlama mesajı
Meslektaşlarımıza karşı uygulanan hukuk dışı muamele yok hükmündedir
Avukat Hareketi yoluna devam ediyor
Prof. Dr. Rona Serozan’ı kaybettik
İstanbul Barosu Genel Kurulu sonuçları üzerine
Baro seçimlerine gölge düşürmek kimsenin hakkı ve haddi değildir
Gar katliamının azmettiricileri yargılansın!
Savunmanın savunulması için!
Medeni Kanun’un devrimci ruhu yok edilemez
McKinsey ile Yapılan ve İptal Edildiği Belirtilen Sözleşme İçeriği Gecikmeden Açıklanmalıdır
Baro Odaları biz avukatlarındır
Meslek sorunlarımız hukuk devleti mücadelesinden ayrı düşünülemez
Cisimleşmiş Tüm Kötülükleri Kınıyoruz
Yargılanan Avukatlıktır!
Yeni adli yılın başarılı bir mücadele yılı olmasını diliyoruz
“CUMARTESİ ANNELERİ”ne yapılan hukuk dışı müdahaleyi kınıyoruz!
Avukat Hareketi sözcülüğüne Av. Dr. Başar Yaltı seçildi
OHAL’İ süresiz olarak uzatan 7145 sayılı yasa uygulanamaz!
Devlet Denetleme Kurulu baroları denetleyemez
Avukat Hareketi adıyla bir başlangıç yapıyoruz