İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNE DAİR

 

2017 yılının başında "nasıl bir hukuk", "nasıl bir baro", "nasıl bir avukatlık" sorularını tartışmaya başlayarak yola çıkan; yapılan toplantılar sonrasında “bağımsız, çağdaş, toplumcu” nitelikleriyle, avukatın mesleki sorunlarını ülkenin sorunlarıyla harmanlayarak mücadele edilmesi gerektiğinde ortaklaşan; tek adam yönetimine karşı duran, kolektif düşünen, tartışarak ortaklaşa karar alan AVUKAT HAREKETİ, 2018 yılında yapılan İstanbul Barosu seçimlerine de “İtiraz eden, çözüm üreten, mücadeleci, etkin bir İstanbul Barosu” diyerek katılmıştır.

 

AVUKAT HAREKETİ çıkış bildirgesinde hukukun artık biçimsel olarak dahi uygulanamaz bir halde olduğuna, bu anlamda da Türkiye’nin uzunca bir süredir sanki anayasası yokmuş gibi yönetildiğini işaret etmişti. Bildirge Cumhuriyet’in aydınlanmacı ve kamucu yanının, kültürünün, kurumlarının ve kazanımlarının hukuk araçsallaştırılarak tasfiye edildiğini ve ortaya çıkan bu sonuçla öncelikle hukukçuların, özellikle de avukatların ve onların örgütü olan baroların mücadele etmeleri gerektiğini ifade ediyordu. Ancak tüm bu süreçlerde barolar, özellikle İstanbul Barosu, etkisiz ve yetersiz kalmıştır. Hatta İstanbul Barosu, tarihsel görevlerine ve birikimlerine aykırı bir şekilde, olup bitenlere uyumlu bir sessizlik ve tepkisizlik içinde hareketsiz kalmıştır.

 

Aradan geçen zaman AVUKAT HAREKETİ’ni doğrulamıştır. 2018 yılında toplanan İstanbul Barosu Genel Kurulu sonrası yaptığımız değerlendirmede ifade ettiğimiz üzere, Türkiye tablosu daha da kötüleşerek sürmüş, gelinen noktada bu sene Adli Yıl Açılış Töreni dualarla yapılmıştır. Artık avukatları hiçbir temsil kabiliyeti kalmamış olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı da bu törende yer alabilmiştir. Dinselleşme büyük ölçüde kurumsallaştırılmıştır. Şimdi de rejimin ve ana öğesi olarak da dinselleşmenin “hukuksallaşması” hedefi ile hareket edilmektedir. 19 yıldır yönetimde bulunan ve 2018 yılında da İstanbul Barosu yönetimine seçilen ekip ise öncesinde olduğu gibi bugünde meslek ve memleket sorunları konusunda pasif ve idare-i maslahatçı anlayışını sürdürmektedir. İstanbul Barosu yönetimi hukuk ayaklar altına alınırken sessiz bir kabulleniş içinde olmaya devam etmektedir. 

 

Tüm bu yaşananların da bir sonucu olarak, yaklaşan Genel Kurul öncesi, İstanbul Barosu’nu yöneten grubun yönetme anlayışına karşı ciddi bir arayış bulunmaktadır. AVUKAT HAREKETİ, bu durumun aslında ülkedeki hukuk devleti arayışının, yargı düzenindeki bozuklukların İstanbul Barosu seçimlerine bir yansıması olduğunu düşünmektedir.Böyle olmakla birlikte, AVUKAT HAREKETİ statükonun temsilcisi haline gelen Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun İstanbul Barosu yönetiminden gitmesinden öte, nasıl bir anlayışın yönetime gelmesi gerektiğinin daha önemli olduğunu düşünmektedir.

 

AVUKAT HAREKETİ kuruluşundan beri ifade ettiği, mesleğin sorunlarının alışılagelmiş yöntemler izlenerek, gerçekler görmezden gelinerek, meslekçi yaklaşımlarla siyaset dışı kalınarak, güncel siyasal dengeleri gözeten kişisel strateji ve taktiklerle çözülecek sorunlar olarak görülemeyeceğini dair tespit ve iddialarının önemini koruduğu düşüncesindedir.

 AVUKAT HAREKETİ avukatların örgütlü mücadelesine inanmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem müzakere değil, mücadele dönemidir. Bu mücadele, sadece baro başkanları tarafından değil, asıl muhatap olan avukatlarla birlikte yürütülmelidir.

 

Evet, İstanbul Barosu’nun farklı bir yönetme anlayışına olan ihtiyacı sürmektedir. Ancak, bunun yine meslekçiyaklaşıma sahip, siyaset dışı kalan, bu anlamı ile de var olan yönetim anlayışı ile arasındaki farkı ifade edemeyen bir dizi grup tarafından da hayata geçirilemeyeceği açıktır. Bizler, İstanbul Barosu’nun ihtiyacı olan yönetim anlayışına yönelik tartışmaların 16-17 Ekim 2021 tarihinde toplanacak İstanbul Barosu Genel Kurulu ve yapılacak seçimler sonrası daha da artarak süreceğini ve esasen 2022 yılında toplanacak İstanbul Barosu Genel Kurulu’na taşınacağını düşünmekteyiz. Bu çerçevede yaptığı değerlendirmeler sonrasında, 2021 seçimlerine katılmama kararı alan AVUKAT HAREKETİ, 2022 yılında toplanacak İstanbul Barosu Genel Kurulu’na yönelik çalışmalarını eskisinden daha etkili şekilde sürdürecektir. Bu doğrultuda da ilan ettiği ilkeleri çerçevesinde kendi güç ve çabasını ülkede demokrasinin, hukuk devleti ilkelerinin, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının, avukatlığa ait sorunların giderilmesi için seferber ederken, aynı amaca hizmet eden grup ve anlayışlarla birlikte hareket etmeye de açık tutacaktır.

 

AVUKAT HAREKETİ, bağımsız, özgür, adil, eşitlikçi ve emekten yana bir ülke özlemine sahip; kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve yargı bağımsızlığının ortadan kaldırılmasını, hukuk güvenliğinin yok edilmesini, yargının özelleştirilmesini kabul etmeyen; avukatlık mesleğinin bir serbest piyasa faaliyeti olarak anlaşılıp, yorumlanmasına sessiz kalmayan, başta genç ve işçi avukatlar olmak üzere, avukatların ekonomik ve toplumsal alanda artan sorunlarına çözümler üretmek, isteyen hukukçuların bir birlikteliği olarak, bu doğrultuda düşünen tüm grup ve yapıların “güç birliği” yapmalarınınzamanının geldiğini düşünmektedir.

 

AVUKAT HAREKETİ olarak, tüm bu açıklamalarımız doğrultusunda; 2022 yılında toplanacak İstanbul Barosu Genel Kurulu’na yönelik çalışmalar için de bir yapı taşı olacağı düşüncesiyle, 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda, birbirine yakın kaygı ve düşüncelere sahip olduğumuz Çağdaş Avukatlar Grubu’nu (ÇAG) destekliyor ve oylarımızı ÇAG’a veriyoruz. 13.10.2021

 

AVUKAT HAREKETİ

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNE DAİR
SALGININ GÖLGESİNDE GEÇEN İKİNCİ 1 MAYIS!
AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLAYAMIYORUZ!
AVUKATLAR `MUHBİR` DEĞİLDİR!
İSTANBUL BAROSU GENEL KURULUNA KATILIM ÇAĞRISI
ÇAĞRIMIZDIR! Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu Olağanüstü Olarak Toplanmalıdır!
MESLEKTAŞLARIMIZA VE KAMUOYUNA
KÖTÜ NİYETLİ YASA
Şimdi Avukatların Örgütlü Mücadele Zamanıdır!
SAVUNMA DURDURULAMAZ!
Barolara ve Avukatlık Mesleğine Müdahaleye Yönelik Saldırıları Kabul Etmiyoruz!
KUTLU OLSUN!
Yargıçlar Ayşe Sarısu Pehlivan ve Orhan Gazi Ertekin Yalnız Değildir!
YANINIZDAYIZ!
YANINIZDAYIZ!
İnsan Haklarını Her Koşulda Savunan Baroların Yanındayız
YAŞASIN 1 MAYIS!
23 Nisan Kutlu Olsun
24 Ocak Tehlike Altındaki Avukatlar Günü Nedeniyle Kamuoyuna Duyuru
2020 umutların gerçekleşeceği bir mücadele yılı olacak
Tahir Elçi’yi saygıyla anıyoruz
Barolara Çağrı
10 Kasım
Yargıçları memurlaştıran politikalara son verilmelidir!
Meslektaşımız Tuğçe Çetin’in maruz kaldığı taciz ve saldırıyı kınıyoruz!
19 Mayıs Kutlu Olsun!
Yaşasın 1 Mayıs!
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
CHP Genel Başkanı’na yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı kınıyoruz
Pervasızlıkta sınır yok!
5 Nisan 2019 Avukatlar Günü kutlama mesajı
Meslektaşlarımıza karşı uygulanan hukuk dışı muamele yok hükmündedir
Avukat Hareketi yoluna devam ediyor
Prof. Dr. Rona Serozan’ı kaybettik
İstanbul Barosu Genel Kurulu sonuçları üzerine
Baro seçimlerine gölge düşürmek kimsenin hakkı ve haddi değildir
Gar katliamının azmettiricileri yargılansın!
Savunmanın savunulması için!
Medeni Kanun’un devrimci ruhu yok edilemez
McKinsey ile Yapılan ve İptal Edildiği Belirtilen Sözleşme İçeriği Gecikmeden Açıklanmalıdır
Baro Odaları biz avukatlarındır
Meslek sorunlarımız hukuk devleti mücadelesinden ayrı düşünülemez
Cisimleşmiş Tüm Kötülükleri Kınıyoruz
Yargılanan Avukatlıktır!
Yeni adli yılın başarılı bir mücadele yılı olmasını diliyoruz
“CUMARTESİ ANNELERİ”ne yapılan hukuk dışı müdahaleyi kınıyoruz!
Avukat Hareketi sözcülüğüne Av. Dr. Başar Yaltı seçildi
OHAL’İ süresiz olarak uzatan 7145 sayılı yasa uygulanamaz!
Devlet Denetleme Kurulu baroları denetleyemez
Avukat Hareketi adıyla bir başlangıç yapıyoruz