Devlet Denetleme Kurulu baroları denetleyemez

Bilindiği üzere; 24 Haziran`da yapılan seçimler sonucunda demokrasiden "tek adam" rejimine geçilen Ülkemizde; 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenmesi ve seçimle gelen kurullarının görevden alınmasını kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılmıştır. 

 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca Türkiye Barolar Birliği ve barolar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olduklarından, 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Türkiye Barolar Birliği ve baroları da kapsamaktadır. Kararname ile Devlet Denetleme Kurulu’na, Türkiye Barolar Birliği’ni ve baroları doğrudan denetleme görevinin yanısıra, Türkiye Barolar Birliği ve baro organlarını görevden alma yetkisi verilmektedir. 

 

Oysa Anayasanın hâlen yürürlükte olan “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları” başlıklı 135/5. maddesinin amir hükmüne göre; “Bu meslek kuruluşları üzerinde devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir.” Anayasanın yine yürürlükte olan 135/6. maddesinin amir hükmüne göre ise; “Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.” denilmektedir.

 

Nitekim, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda Anayasaya uygun düzenleme yapılmış olup, baro organlarının nasıl görevden alınacağı Yasada belirtilmiştir. Yasanın bu hükümleri halen yürürlüktedir. Bu nedenle 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri açıkça Anayasaya aykırıdır. 

 

Diğer taraftan, Anayasa madde 104/17 de belirtilen "Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanır..."  şeklindeki amir hükme göre de; 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri Anayasa ile açıkça yasaklanmış bir alana tecavüz etmiş olup; yok hükmündedir.

 

Kaldı ki, Anayasanın 11. maddesine belirtilen: “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.” hükmü dikkate alındığında, Cumhurbaşkanının kararname yoluyla Anayasaya aykırı düzenleme yapması mümkün değildir.

 

Anayasal ve yasal mevzuat yukarıda belirtildiği şekilde olduğundan 5 numaralı Kararname hükümlerinin barolar ve Türkiye Barolar Birliği hakkında uygulanması apaçık bir Anayasa ihlali ve zorbalık olacaktır. 

 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılan düzenleme kadar vahim olan bir başka husus ise, Türkiye Barolar Birliği ve baroların çok büyük bir çoğunluğunun kendilerini ilgilendiren ve Anayasaya açıkça aykırı bu düzenleme karşısında suskun kalışlarıdır.

 

Bu nedenle; Sayın Cumhurbaşkanını Anayasaya açıkça aykırı olan 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümlerini geri almaya; Türkiye Barolar Birliğini ve tüm baroları ise Anayasa ile 1136 sayılı Avukatlık Yasasından doğan hak ve görevlerinin gereği olarak; anılan Kararname hükümleri iptal edilene kadar, örgütlü gücünü kararlılıkla ortaya koymaya davet ediyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

AVUKAT HAREKETİ
30 Temmuz 2018

 
İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNE DAİR
SALGININ GÖLGESİNDE GEÇEN İKİNCİ 1 MAYIS!
AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLAYAMIYORUZ!
AVUKATLAR `MUHBİR` DEĞİLDİR!
İSTANBUL BAROSU GENEL KURULUNA KATILIM ÇAĞRISI
ÇAĞRIMIZDIR! Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu Olağanüstü Olarak Toplanmalıdır!
MESLEKTAŞLARIMIZA VE KAMUOYUNA
KÖTÜ NİYETLİ YASA
Şimdi Avukatların Örgütlü Mücadele Zamanıdır!
SAVUNMA DURDURULAMAZ!
Barolara ve Avukatlık Mesleğine Müdahaleye Yönelik Saldırıları Kabul Etmiyoruz!
KUTLU OLSUN!
Yargıçlar Ayşe Sarısu Pehlivan ve Orhan Gazi Ertekin Yalnız Değildir!
YANINIZDAYIZ!
YANINIZDAYIZ!
İnsan Haklarını Her Koşulda Savunan Baroların Yanındayız
YAŞASIN 1 MAYIS!
23 Nisan Kutlu Olsun
24 Ocak Tehlike Altındaki Avukatlar Günü Nedeniyle Kamuoyuna Duyuru
2020 umutların gerçekleşeceği bir mücadele yılı olacak
Tahir Elçi’yi saygıyla anıyoruz
Barolara Çağrı
10 Kasım
Yargıçları memurlaştıran politikalara son verilmelidir!
Meslektaşımız Tuğçe Çetin’in maruz kaldığı taciz ve saldırıyı kınıyoruz!
19 Mayıs Kutlu Olsun!
Yaşasın 1 Mayıs!
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
CHP Genel Başkanı’na yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı kınıyoruz
Pervasızlıkta sınır yok!
5 Nisan 2019 Avukatlar Günü kutlama mesajı
Meslektaşlarımıza karşı uygulanan hukuk dışı muamele yok hükmündedir
Avukat Hareketi yoluna devam ediyor
Prof. Dr. Rona Serozan’ı kaybettik
İstanbul Barosu Genel Kurulu sonuçları üzerine
Baro seçimlerine gölge düşürmek kimsenin hakkı ve haddi değildir
Gar katliamının azmettiricileri yargılansın!
Savunmanın savunulması için!
Medeni Kanun’un devrimci ruhu yok edilemez
McKinsey ile Yapılan ve İptal Edildiği Belirtilen Sözleşme İçeriği Gecikmeden Açıklanmalıdır
Baro Odaları biz avukatlarındır
Meslek sorunlarımız hukuk devleti mücadelesinden ayrı düşünülemez
Cisimleşmiş Tüm Kötülükleri Kınıyoruz
Yargılanan Avukatlıktır!
Yeni adli yılın başarılı bir mücadele yılı olmasını diliyoruz
“CUMARTESİ ANNELERİ”ne yapılan hukuk dışı müdahaleyi kınıyoruz!
Avukat Hareketi sözcülüğüne Av. Dr. Başar Yaltı seçildi
OHAL’İ süresiz olarak uzatan 7145 sayılı yasa uygulanamaz!
Devlet Denetleme Kurulu baroları denetleyemez
Avukat Hareketi adıyla bir başlangıç yapıyoruz