İSTANBUL BAROSU GENEL KURULUNA KATILIM ÇAĞRISI

 

İçişleri Bakanlığı 02.10.2020 tarihli ek genelgesi ile "Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek  kuruluşları  ve  üst  kuruluşları,  birlikler  ve kooperatifler  tarafından  düzenlenecek  olan etkinliklerin erteleneceğini" duyurmuştur. 

 

Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu, 02.10.2020 tarihli kararı ile İstanbul Barosu Genel Kurulunun iptaline karar vermiştir. İstanbul Barosu Genel Kurulunun İPTALİNE ilişkin 02.10.2020 tarihli Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu kararı, yetkisiz bir mercinin, hukuki dayanağı olmayan, normlar hiyerarşisine aykırı, siyasi nitelikte bir kararıdır ve yok hükmündedir. 

 

Seçim Kurullarının Baro genel kurulları ile ilgili tek yetkisi; hazırun listeleri, oy kullanma ve sayım işlemleriyle ilgili gözetim ve denetim işlemlerini yapmak, itirazları karara bağlamaktan ibarettir, genel kurul iptal yetkisi yoktur. 

 

Seçim Kurulunun karar dayanağı olan İstanbul İl Hıfzısıhha Meclisinin 02.10.2020 tarih ve 96 sayılı kararı, İstanbul Barosu genel kurulu için somut bir bilgi olmayan, imzasız, bu nedenle idari karar niteliği taşımayan bir belgedir. 

 

İçişleri Bakanlığının genelgesi, İl Hıfzısıhha Meclisi ve İlçe Seçim Kurulu kararlarında; Covid 19 virüsünün ne sebeple siyasi iktidarın mitingleri, siyasi partilerin-sendikaların kongreleri için değil de Baro ve kooperatiflerin genel kurulları için tehlike oluşturduğunun açıklaması yoktur. Genelge ve kararların aynı tarihli olması bile kararların keyfiliğini, gerekçeden ve şekil şartlarından dahi yoksunluğunu, siyasi emir-talimat zincirini ortaya koyacak niteliktedir. 

 

Açıktır ki Baro genel kurullarına yönelik bu ertelemenin tek sebebi, Baroların bağımsızlığına müdahale niteliğinde siyasi iktidara yandaş baroların kurulmasına zaman kazandırmak ve TBB genel kuruluna müdahale etmektir. Çoklu Baro yasası gündemdeyken Baro başkanları ve avukatların mücadelesinin karşısında duran Metin Feyzioğlu`nun, başkanlık süresini uzatan ve belki de yeniden seçilmesini sağlayacağını umduğu bu uygulamayı destekleyen açıklaması da şaşırtıcı olmamıştır.

 

Ancak telaşla ve avukatların tüm itirazlarına rağmen yasalaşan, Anayasa Mahkemesinin siyasi iktidarın tehditleri altında Anayasaya aykırılık başvurusunu reddettiği çoklu baro yasasıyla Avukatlık Kanununa eklenen GEÇİCİ MADDE 23 uyarınca “Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında yapılır." 

 

Kanun hükmünü değiştirecek tek kural, yine bir kanun hükmüdür. Normlar hiyerarşisi gereğince, İçişleri Bakanlığı genelgesi veya İl Hıfzısıhha Meclisi kararlarıyla kanun hükmü değiştirilemez.

 

İstanbul Barosu mevcut yönetiminin bu hukuksuz müdahaleyi kabullenir nitelikteki açıklamaları, Baroların hukuku savunma görevleriyle bağdaşmamaktadır. Avukatlık Kanununun verdiği yetki ve görev uyarınca; kongre gününde Baro yönetiminin Haliç Kongre Merkezinde bulunarak genel kurulun gerçekleşmesine yönelik görevlerini eksiksiz yerine getirmesi, hukuksuzluğa izin vermeden meslektaşlarının yanında durması gerekir.

 

Bizler aşağıda imzası olan Baro seçim grupları ve hukuk kurumları olarak, İstanbul Barosu genel kurulunun hukuk dışı yöntemlerle engellenmesine, Barolar üzerinde siyasi operasyonlar yapılmasına, Baro organlarına aday olma, seçme ve seçilme haklarımızın gaspına seyirci kalmayacağız. 

 

Genel kurulun planlanan ikinci toplantı günü olan 10-11 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde olacağımızı duyuruyor, İstanbul Barosu Genel Kurulunu oluşturan baromuz üyesi tüm meslektaşlarımızı Baroların bağımsızlığını, seçme ve seçilme haklarımızı savunmak üzere Genel Kurula katılmaya çağırıyoruz. 

 

Avukat Hakları Grubu 

Avukat Hareketi

Avukatlar Sendikası

Çağdaş Avukatlar Grubu

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi

Demokrasi İçin Hukukçular

Hukuk Hareketi Platformu 

Hukukta Sol Tavır Derneği

Kartal Hukukçular Derneği

Katılımcı Avukatlar

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi

 

 

 

05.10.2020

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNE DAİR
SALGININ GÖLGESİNDE GEÇEN İKİNCİ 1 MAYIS!
AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLAYAMIYORUZ!
AVUKATLAR `MUHBİR` DEĞİLDİR!
İSTANBUL BAROSU GENEL KURULUNA KATILIM ÇAĞRISI
ÇAĞRIMIZDIR! Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu Olağanüstü Olarak Toplanmalıdır!
MESLEKTAŞLARIMIZA VE KAMUOYUNA
KÖTÜ NİYETLİ YASA
Şimdi Avukatların Örgütlü Mücadele Zamanıdır!
SAVUNMA DURDURULAMAZ!
Barolara ve Avukatlık Mesleğine Müdahaleye Yönelik Saldırıları Kabul Etmiyoruz!
KUTLU OLSUN!
Yargıçlar Ayşe Sarısu Pehlivan ve Orhan Gazi Ertekin Yalnız Değildir!
YANINIZDAYIZ!
YANINIZDAYIZ!
İnsan Haklarını Her Koşulda Savunan Baroların Yanındayız
YAŞASIN 1 MAYIS!
23 Nisan Kutlu Olsun
24 Ocak Tehlike Altındaki Avukatlar Günü Nedeniyle Kamuoyuna Duyuru
2020 umutların gerçekleşeceği bir mücadele yılı olacak
Tahir Elçi’yi saygıyla anıyoruz
Barolara Çağrı
10 Kasım
Yargıçları memurlaştıran politikalara son verilmelidir!
Meslektaşımız Tuğçe Çetin’in maruz kaldığı taciz ve saldırıyı kınıyoruz!
19 Mayıs Kutlu Olsun!
Yaşasın 1 Mayıs!
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
CHP Genel Başkanı’na yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı kınıyoruz
Pervasızlıkta sınır yok!
5 Nisan 2019 Avukatlar Günü kutlama mesajı
Meslektaşlarımıza karşı uygulanan hukuk dışı muamele yok hükmündedir
Avukat Hareketi yoluna devam ediyor
Prof. Dr. Rona Serozan’ı kaybettik
İstanbul Barosu Genel Kurulu sonuçları üzerine
Baro seçimlerine gölge düşürmek kimsenin hakkı ve haddi değildir
Gar katliamının azmettiricileri yargılansın!
Savunmanın savunulması için!
Medeni Kanun’un devrimci ruhu yok edilemez
McKinsey ile Yapılan ve İptal Edildiği Belirtilen Sözleşme İçeriği Gecikmeden Açıklanmalıdır
Baro Odaları biz avukatlarındır
Meslek sorunlarımız hukuk devleti mücadelesinden ayrı düşünülemez
Cisimleşmiş Tüm Kötülükleri Kınıyoruz
Yargılanan Avukatlıktır!
Yeni adli yılın başarılı bir mücadele yılı olmasını diliyoruz
“CUMARTESİ ANNELERİ”ne yapılan hukuk dışı müdahaleyi kınıyoruz!
Avukat Hareketi sözcülüğüne Av. Dr. Başar Yaltı seçildi
OHAL’İ süresiz olarak uzatan 7145 sayılı yasa uygulanamaz!
Devlet Denetleme Kurulu baroları denetleyemez
Avukat Hareketi adıyla bir başlangıç yapıyoruz