5 Nisan 2019 Avukatlar Günü kutlama mesajı

Bugün; dünyanın en saygın ve kadim mesleklerinden biri olan avukatların; mesleğin ve toplumun sorunlarıyla ilgili görüş ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaştıkları ve demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, savunmanın bağımsızlığı gibi kavramların önemini ve ihtiyacını bir kez daha ortaya koydukları bir gündür. 

 

Avukatlar; hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesidir. Savunma mesleğinin geçmişi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Bizler, yazılı belgelerle kanıtlanan üç bin yıllık bir mesleğin mensuplarıyız. Toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en temel değer adalet ise, adaletin temel unsurlarından biri de avukat ve avukatlık mesleğidir. Bireylerin rahatlıkla avukata ulaşamadığı, avukatın da tam bir bağımsızlık ve özgürlük içinde ve etkili şekilde mesleğini yürüterek yargılama faaliyetine katılamadığı bir toplumda, adil yargılama hakkından söz edilemez. Yine hukukun üstünlüğü için kanunların varlığı yeterli değildir. O kanunların adalete ve hakkaniyete uygun olması gerekir. Tam da bu noktada, avukatın yasaların nasıl yorumlanması gerektiği yönündeki katkısı adil yargılanma hakkı bakımından elzemdir. 

 

Hukuk ve yargı sisteminin, güçlülerin kolayca delip geçtiği, yoksul ve zavallıların takılıp kaldığı bir örümcek ağına dönüşmemesi için avukatın bütün benliğiyle mücadele etme sorumluluğu vardır. Aynı şekilde avukat; hukukun, adaletin, dürüst ve hakça yargılanmanın bekçiliğini yapma rolünü üstlenmektedir. 

 

Sav (Savcı), Savunma (Avukat), Hüküm (Yargıç), yargılama faaliyetinin vazgeçilmez üç unsurudur. Demokratik hukuk devletlerinde yargılama faaliyetinin merkezini savunma hakkı yani avukat oluşturur. Yargılama faaliyetinin merkezine savunmayı, yani avukatı koymadığınızda, onun adı yargılama olmaz, yargısız infaz olur. Yine avukatın saygınlığının olmadığı veya korunmadığı bir ülkede adil yargılanmadan bahsedilemez. 

 

Soluduğumuz zaman diliminde ne yazık ki avukatlar, görevlerini yerine getirirken ciddi güçlüklerle mücadele etmek zorunda bırakılmaktadır. Adil yargılanmanın bekçileri olan avukatların yasal bir takım güvencelere rağmen gözdağı niteliğinde soruşturma ve kovuşturmaya maruz kaldıkları, haksız şekilde tutuklandıkları, kamu adına verilen yetkileri kullanmalarına engellerin çıkarıldığı, tutuklularla görüşmelerinin kısıtlandığı, adliye ve emniyet müdürlüklerine giriş ve çıkışlarda engellerle karşı karşıya bırakıldığı, dosya inceleme yetkilerinin törpülendiği, görev üstlendikleri davalarda müvekkil ile özdeşleştirildiği, yargının kurucu unsuru işlevini yerine getirmek üzere yaptıkları çalışmalarda yollarının tıkandığı, Adalet Bakanlığında ve adalet komisyonlarında söz ve etkilerinin olmadığı bir süreçten geçmekteyiz. Bu nedenle biz avukatlar, hukuk devletinin ciddi şekilde yaralı olduğu bir ülkenin hukukçuları olarak bu durumun sancılarını ve sorumluluklarını, tıpkı avukatlık cüppeleri gibi yıllardır omuzlarımızda taşımaktayız. 

 

Avukat Hareketi olarak, hep söyleyegeldiğimiz gibi, avukatın bilinen kişisel ve mesleki sorunları, ülkenin yaşadığı hukuk ve yargı sorunlarından ayrıştırılarak ele alınıp çözülemez. Ülkemizin bu alanda yaşadığı ağır travmaların atlatılması, avukatların ve örgütleri olan baroların bu olgunun bilincinde olarak verecekleri mücadele ile hafifletilebilir. Bu yöndeki uyarımızı tekrarlıyoruz.

 

Avukatı ve avukatlık mesleğini bağımsız, özgür, özerk, yargılama sürecinde etkili ve işlevsel hale getirmek yaşamsal değerdedir. Adaletli düşünen ve davranan, insan haklarına sahip çıkan ve yargının kurucu unsuru olarak savunma görevini yerine getiren, hukukun üstünlüğüne inanan, hukuku yok edenlerin karşısında dimdik ve özveriyle duran tüm meslektaşlarımızın avukatlar gününü kutluyoruz.

 

Avukat Hareketi 

4 Nisan 2019

 
İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNE DAİR
SALGININ GÖLGESİNDE GEÇEN İKİNCİ 1 MAYIS!
AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLAYAMIYORUZ!
AVUKATLAR `MUHBİR` DEĞİLDİR!
İSTANBUL BAROSU GENEL KURULUNA KATILIM ÇAĞRISI
ÇAĞRIMIZDIR! Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu Olağanüstü Olarak Toplanmalıdır!
MESLEKTAŞLARIMIZA VE KAMUOYUNA
KÖTÜ NİYETLİ YASA
Şimdi Avukatların Örgütlü Mücadele Zamanıdır!
SAVUNMA DURDURULAMAZ!
Barolara ve Avukatlık Mesleğine Müdahaleye Yönelik Saldırıları Kabul Etmiyoruz!
KUTLU OLSUN!
Yargıçlar Ayşe Sarısu Pehlivan ve Orhan Gazi Ertekin Yalnız Değildir!
YANINIZDAYIZ!
YANINIZDAYIZ!
İnsan Haklarını Her Koşulda Savunan Baroların Yanındayız
YAŞASIN 1 MAYIS!
23 Nisan Kutlu Olsun
24 Ocak Tehlike Altındaki Avukatlar Günü Nedeniyle Kamuoyuna Duyuru
2020 umutların gerçekleşeceği bir mücadele yılı olacak
Tahir Elçi’yi saygıyla anıyoruz
Barolara Çağrı
10 Kasım
Yargıçları memurlaştıran politikalara son verilmelidir!
Meslektaşımız Tuğçe Çetin’in maruz kaldığı taciz ve saldırıyı kınıyoruz!
19 Mayıs Kutlu Olsun!
Yaşasın 1 Mayıs!
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
CHP Genel Başkanı’na yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı kınıyoruz
Pervasızlıkta sınır yok!
5 Nisan 2019 Avukatlar Günü kutlama mesajı
Meslektaşlarımıza karşı uygulanan hukuk dışı muamele yok hükmündedir
Avukat Hareketi yoluna devam ediyor
Prof. Dr. Rona Serozan’ı kaybettik
İstanbul Barosu Genel Kurulu sonuçları üzerine
Baro seçimlerine gölge düşürmek kimsenin hakkı ve haddi değildir
Gar katliamının azmettiricileri yargılansın!
Savunmanın savunulması için!
Medeni Kanun’un devrimci ruhu yok edilemez
McKinsey ile Yapılan ve İptal Edildiği Belirtilen Sözleşme İçeriği Gecikmeden Açıklanmalıdır
Baro Odaları biz avukatlarındır
Meslek sorunlarımız hukuk devleti mücadelesinden ayrı düşünülemez
Cisimleşmiş Tüm Kötülükleri Kınıyoruz
Yargılanan Avukatlıktır!
Yeni adli yılın başarılı bir mücadele yılı olmasını diliyoruz
“CUMARTESİ ANNELERİ”ne yapılan hukuk dışı müdahaleyi kınıyoruz!
Avukat Hareketi sözcülüğüne Av. Dr. Başar Yaltı seçildi
OHAL’İ süresiz olarak uzatan 7145 sayılı yasa uygulanamaz!
Devlet Denetleme Kurulu baroları denetleyemez
Avukat Hareketi adıyla bir başlangıç yapıyoruz