HAKKIMIZDA

(Ekim 2018)

Bizler, Türkiye’nin hukuk düzeninden, yargı sisteminden, baroların ve avukatlığın içinde bulunduğu durumdan şikayetçi olan ve bu duruma itiraz eden avukatlarız.

Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte ortaya çıkan sorunlarla öncelikle hukukçuların ve özellikle de avukatların ve onların örgütü olan baroların mücadele etmeleri gerektiğini düşünüyoruz.

Ancak, İstanbul Barosu, ne yazık ki tarihsel görev ve sorumluluklarına aykırı bir şekilde, olup bitenlerle uyumlu bir sessizlik ve tepkisizlik içindedir.

Etkisiz ve yetersizdir.

İstanbul Barosu hukuka, avukatlar İstanbul Barosu’na yabancılaşmıştır.

İşte böylesi bir ortamda; “bağımsız, çağdaş, toplumcu” nitelikleriyle “AVUKAT HAREKETİ”ni başlattık.

Avukat Hareketi olarak, ülkenin, yargının ve avukatların içinde bulunduğu sorunları biliyor ve yakından izliyoruz. Avukatın kişisel ve mesleki sorunlarının ülkenin sorunlarından ayrılamayacağı bilincini taşıyoruz.

Mücadelenin ancak birlik olarak, birlikte verilebileceğine inanıyoruz.

Bu inançla ve yaşadığımız sorunlara somut çözümler üretmek üzere hep birlikte yola çıktık, çok çalıştık, özgün projeler hazırladık. Sahip olduğumuz inancı, enerjiyi, birikim ve deneyimi, ülkemizin, mesleğimizin ve avukatların hizmetine sunmak istiyoruz.

Örgütlü mücadeleye inanıyoruz.

Bizler baroyu hukukla yeniden buluşturacağız, avukatı da baroyla barıştıracağız.

“AVUKAT HAREKETİ” olarak, birbirimizden alacağımız güçle, hep birlikte yönetmek üzere İstanbul Barosu yönetimine adayız.

Tüm uğraşımız, avukatlar ve kuşkusuz adalet içindir!

15.03.2017