SÖYLEMEK YETMEZ UYGULAMAK İÇİN #hareketegeç

(Ekim 2018)

AVUKATLARIN VE AVUKATLIĞIN SORUNLARINI ÇÖZÜM PROJELERİMİZ
Avukatların İş Alanlarını Genişletme Projesi
Avukatların Ekonomik Sorunları İçin Çözüm Projesi
İş Kanunu’na Tabi Avukatların Sorunları İçin Çözüm Projesi
Yabancı Avukatlık Ortaklıklarının Faaliyetlerinin Denetimi ve Haksız Rekabetin Önlenmesi Projesi
Hukuksal Araştırmalar ve Mesleki Eğitimler İçin Üniversitelerle İş birliği Projesi


BARONUN YAPISI VE YÖNETİM ŞEKLİ İLE İLGİLİ PROJELERİMİZ
Avukat ve Baro arasındaki Yabancılaşmanın Kaldırılması Projesi
Staj Eğitim Merkezi’nin Yenilenmesi ve Avukatlık Akademisi Projesi
Barolar Arası İş Birliği ve Eylem Projesi
Demokratik Kitle Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşları ile (sendikalar, dernekler, çevre örgütleri, yargı alanındaki örgütlenmeler vb.) Dayanışma Projesi
Yargıçlar, Savcılar ve Avukatlar Arası Etik Kurul Projesi


ADİL YARGILANMA HAKKINI GERÇEKLEŞTİRME PROJELERİMİZ
Adil Yargılanma Hakkının Kullanılmasını Destekleme Projesi
Yargıda Özelleştirmeyle Mücadele Projesi


TOPLUMDA HUKUK KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRME PROJELERİMİZ
Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı Projesi
İstanbul Barosu Radyosu ve Youtube Kanalı Projesi
Hukuk Kültürünü Geliştirme ve Yerleştirme Projesi
Hukuk Müzesi ve Kütüphanesi Projesi
Yolsuzlukla Mücadele projesi
Ve çok daha fazlası için #hareketegeç

27.12.2019