Barolara Çağrı

Avukatlık; sorgulayarak, itiraz edilerek, kuşku duyularak sürdürülen bir hak arama mesleğidir. Avukatlık, tahakkümün her türlüsüne cesaretle karşı durmaktır. Avukatlığın temel karakteri, özgürlük ve bağımsızlıktır. Bu nedenle avukatlık, iktidarın emrinde olarak, yanında gözükerek, yamacında kalarak, gölgesine sığınarak sürdürülen bir meslek olarak yürütülemez.

Avukatlığın tarihi de işlevi de diyalektiği de buna izin vermez.

Dolayısıyla Barolar ve Türkiye Barolar Birliği, bu özellikleri görmezden gelen birer meslek örgütü gibi davranamazlar. Aksi taktirde avukatları ve avukatlığı temsil etme özelliğini yitirirler. Baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin başkan ve yöneticileri, avukatlığın özüne, tarihine, işlevine uygun davranmak zorundadırlar.

Bu bağlamda Türkiye Barolar Birliği Başkanının tutum ve davranışları değerlendirildiğinde Başkanın, hukuku bir teferruat olarak gören anlayışını ve yargı özelleştirilirken, avukatlık özünden uzaklaştırılıp tasfiye edilirken, avukatlığın onuruyla oynanırken sessiz ve tepkisiz kalışını kabul edilemez buluyoruz.

Öte yandan, siyasal iktidara yaslanarak yargının ve avukatların sorunlarının çözüleceğini varsayan anlayış, Türkiye Barolar Birliği Başkanının kişiliğinde meşruluğunu yitirerek sürdürülmektedir. Sağlıksız bu tutumun gelip dayandığı bugünkü aşamada sorun kişiselleşmiş ve avukatlara pasaport sağlanması vb türü sığ bir alana sıkıştırılmıştır.

Kaldı ki, “Yargı reformu strateji belgesi” adını taşıyan ama gerçekte bir itirafname olan ve otoriterleşmeye meşruluk kazandırmaya çalışan bu belgenin/sürecin peşinden gitmek, iktidarın yarattığı hukuk illüzyonunun körleşmesine kapılmaktan başka bir sonuç doğuramaz. Yasalaşan birinci paket bu illüzyonu gözler önüne sermişken, körleşmenin bulaşıcılığına sığınmak artık hiçbir baro yönetimi için mümkün olmamalıdır.

İktidara benzeyerek ve özenerek hukuk devleti savunuculuğu yapılması, demokratik bir devlette görülmüş bir durum değildir. Hiçbir anlam taşımayan bu zorunluluğu Türkiye Barolar Birliği Başkanına ve yönetimine dayatanın ne olduğu bilinmemektedir. Ancak “oligarşinin tunç yasasının” ayakta tuttuğu Barolar Birliği Başkan ve Yönetimini mesleğin ve hukukun özüne ters düşmekten kurtaracak haklı, meşru ve yasal girişim, avukatların çok büyük bir çoğunluğunu temsil eden 12 baro tarafından başlatılmıştır.

Avukat Hareketi olarak bu girişimi desteklediğimizi bildiriyoruz.

Günümüzün yakıcı sorunu, adaletsizlikle ifade edilmekte olan her türlü haksızlık, hukuksuzluk, yolsuzluk ve sömürü düzenidir. Toplumun adalet isteğine sahip çıkarak bu talebi ileri götürmek baroların görevidir.

Dolayısıyla 12 baro tarafından başlatılan girişimin yapması gereken şey, Türkiye Barolar Birliği yönetiminin inatla sürdürdüğü hukuksuz tutuma karşı daha fazla oyalanmadan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Yönetimini seçen iradeye başvurmak üzere, tüm delegelere çağrı yaparak Ankara’da alternatif bir genel kurul toplamak ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu için güven oylaması yapmaktır.

Gerisini zaten hayatın zorunlulukları belirleyecek, insanlığın hak, hukuk ve adalet mücadelesinde her figür hak ettiği yerini bulacaktır.

AVUKAT HAREKETİ

16 Kasım 2019

 
İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNE DAİR
SALGININ GÖLGESİNDE GEÇEN İKİNCİ 1 MAYIS!
AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLAYAMIYORUZ!
AVUKATLAR `MUHBİR` DEĞİLDİR!
İSTANBUL BAROSU GENEL KURULUNA KATILIM ÇAĞRISI
ÇAĞRIMIZDIR! Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu Olağanüstü Olarak Toplanmalıdır!
MESLEKTAŞLARIMIZA VE KAMUOYUNA
KÖTÜ NİYETLİ YASA
Şimdi Avukatların Örgütlü Mücadele Zamanıdır!
SAVUNMA DURDURULAMAZ!
Barolara ve Avukatlık Mesleğine Müdahaleye Yönelik Saldırıları Kabul Etmiyoruz!
KUTLU OLSUN!
Yargıçlar Ayşe Sarısu Pehlivan ve Orhan Gazi Ertekin Yalnız Değildir!
YANINIZDAYIZ!
YANINIZDAYIZ!
İnsan Haklarını Her Koşulda Savunan Baroların Yanındayız
YAŞASIN 1 MAYIS!
23 Nisan Kutlu Olsun
24 Ocak Tehlike Altındaki Avukatlar Günü Nedeniyle Kamuoyuna Duyuru
2020 umutların gerçekleşeceği bir mücadele yılı olacak
Tahir Elçi’yi saygıyla anıyoruz
Barolara Çağrı
10 Kasım
Yargıçları memurlaştıran politikalara son verilmelidir!
Meslektaşımız Tuğçe Çetin’in maruz kaldığı taciz ve saldırıyı kınıyoruz!
19 Mayıs Kutlu Olsun!
Yaşasın 1 Mayıs!
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
CHP Genel Başkanı’na yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı kınıyoruz
Pervasızlıkta sınır yok!
5 Nisan 2019 Avukatlar Günü kutlama mesajı
Meslektaşlarımıza karşı uygulanan hukuk dışı muamele yok hükmündedir
Avukat Hareketi yoluna devam ediyor
Prof. Dr. Rona Serozan’ı kaybettik
İstanbul Barosu Genel Kurulu sonuçları üzerine
Baro seçimlerine gölge düşürmek kimsenin hakkı ve haddi değildir
Gar katliamının azmettiricileri yargılansın!
Savunmanın savunulması için!
Medeni Kanun’un devrimci ruhu yok edilemez
McKinsey ile Yapılan ve İptal Edildiği Belirtilen Sözleşme İçeriği Gecikmeden Açıklanmalıdır
Baro Odaları biz avukatlarındır
Meslek sorunlarımız hukuk devleti mücadelesinden ayrı düşünülemez
Cisimleşmiş Tüm Kötülükleri Kınıyoruz
Yargılanan Avukatlıktır!
Yeni adli yılın başarılı bir mücadele yılı olmasını diliyoruz
“CUMARTESİ ANNELERİ”ne yapılan hukuk dışı müdahaleyi kınıyoruz!
Avukat Hareketi sözcülüğüne Av. Dr. Başar Yaltı seçildi
OHAL’İ süresiz olarak uzatan 7145 sayılı yasa uygulanamaz!
Devlet Denetleme Kurulu baroları denetleyemez
Avukat Hareketi adıyla bir başlangıç yapıyoruz